Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

WSTĘP

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.redled.pl oraz na platformie aukcyjnej Allegro należy do Łukasz Nowicki Led Group i zlokalizowanym jest pod adresem: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 19/1, NIP: 869-184-74-46, REGON: 381241671 [dalej: Sprzedawca].

Adres mailowy: sklep@redled.pl

2. Poniższy regulamin dotyczy konsumentów w myśl ustawy art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Strony internetowej www.redled.pl oraz serwisu aukcyjnego Allegro. Sklep prowadzi sprzedaż oświetlenia LED oraz akcesoriów do montażu oświetlenia LED.

2. Umowa kupna/sprzedaży zawarta pomiędzy Konsumentem, a RedLed dotycząca zakupu danego produktu na Stronie internetowej www.redled.pl ma charakter terminowy i trwa do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Miejscem spełnienia świadczenia dokonanych zakupów produktów na Stronie internetowej www.redled.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta. W przypadku odbioru osobistego zamówionych produktów miejscem pełnienia świadczenia jest: 33-300 Nowy Sącz,
ul. Kochanowskiego 19/1.

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna
[dalej: Konsument].

5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.redled.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym www.redled.pl, dostarczania zamówionych produktów Konsumentowi, uiszczania przez Konsumenta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Konsumenta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

6. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.redled.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu www.redled.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer, tablet lub telefon typu smartfon, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) akceptacja plików cookies;
d) włączona obsługa JavaScript.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.redled.pl nie wymaga rejestracji.

8. Konsument, w celu złożenia zamówienia, może się również zarejestrować się na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto. Konsument ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas którego Konsument, podaje hasło.

9. Konsument zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

10. Sklep umożliwia Konsumentowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.

11. Rejestracji konta można dokonać na stronie.

12. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z regulaminem na www.redled.pl oraz jego akceptacja przez Konsumenta.

13. Wszystkie produkty w ofercie Sklep:

· są nowe

· są wolne od wad produkcyjnych

· posiadają wymagane atesty

· posiadają gwarancję producenta

· są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

· posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

· są nabyte przez Sprzedawcę od uprawnionych podmiotów

14. Konsument może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez całą dobę. Zamówienia złożone
w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. Konsument po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji dodawania do koszyka. Konsument naciskając na przycisk „Złóż zamówienie” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamawianych przez Konsumenta produktów i wiąże się to dla Konsumenta z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty.

15. Zamówienia w Sklepie mogą być dostarczane na terenie całej Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

16. W części Sklepu zwanej "koszyk" Konsument wskazuje:

· ilość sztuk zamawianego produktu

· dane kontaktowe (telefon, e-mail)

· adres, na jaki ma być dostarczony produkt

· dane firmy jeśli chce, aby była wystawiona faktura VAT

· sposób dostawy

· sposób płatności

· kod rabatowy uprawniający do rabatu (jeżeli Konsument posiada taki kod)

· gotowe zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty i zatwierdza przyciskiem „Złóż zamówienie”

17. Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Konsumenta od Sprzedawcy informacji o przyjęciu jego oferty.

18. Po złożeniu u Sprzedawcy zamówienia przez Konsumenta, Konsument otrzyma od Sprzedawcy informację mailową potwierdzającą otrzymanie oferty na adres podany w formularzu rejestracji.

19. Sprzedawca wyda towar Konsumentowi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej w wyniku indywidualnych ustaleń. W razie opóźnienia Sprzedawcy Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin realizacji zamówienia lub odstąpić od umowy.

20. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego przez Konsumenta zamówienia, a wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Konsument, bądź powstałych
w skutek okoliczności, za które Sprzedawca i Konsument nie ponoszą odpowiedzialności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub (w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym) odstąpienia od umowy z Konsumentem, ale po uprzednim powiadomieniu Konsumenta.

21. W Sklepie nie ma towarów w cenie 0 zł, jeżeli taka cena jest widoczna dla Konsumenta Sklepu oznacza to, że wystąpił błąd techniczny niezależny od Sprzedającego. Konsument po zauważeniu takiego błędu powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia prawidłowej ceny produktu oraz poprawnego złożenia zamówienia.

 

CENA PRODUKTU

1. Ceny podawane w Sklepie przy produktach zawierają podatek VAT (chyba, że w ofercie podano inaczej)
i podawane są w złotych polskich. Ceny te, nie uwzględniają kosztów przesyłki. Ceny produktów mogą zostać pomniejszone w przypadku przyznania rabatu - obniżona cena zostanie wtedy pokazana na stronie koszyka. Rabat dotyczy jedynie ceny produktu, a nie kosztów przesyłki. Ceny produktów oznaczonych jako „niedostępne” mogą ulec zmianie.

2. Ceną wiążącą za produkt jest cena podana na stronie "koszyk" przy produkcie w chwili składania zamówienia.

3. Ilość produktów promocyjnych i wyprzedażowych jest ściśle określona. Promocje i wyprzedaże trwają do czasu ich wyczerpania lub do określonego przez Sklep terminu.

4. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia przedstawiana jest Konsumentowi na stronie, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, www.redled.pl bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Sprzedawca nie pobiera żadnych „ukrytych” opłat. Całkowity koszt zamówienia jest widoczny i wiążący dla Konsumenta w momencie zatwierdzenia przez niego przycisku „Złóż zamówienie” w Sklepie.

7. Formy doręczenia, ich koszt oraz formy płatności oferowane przez Sklep podane są na stronie warunków dostawy. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego (Konsumenta).

8. Oferta Sklepu nie stanowi oferty zgodnie z art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

CECHA PRODUKTU

1. Konsument składając zamówienie bierze pod uwagę, że barwa światła LED może różnić się między sobą, ponieważ takie same produkty mogą pochodzić z różnych partii produkcyjnych.

 


FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówień w Sklepie można dokonywać w następujący sposób:

· poprzez zakup produktów oferowanych z konta Sprzedającego na platformie aukcyjnej Allegro

· poprzez zakup produktów na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego

· poprzez telefoniczne złożenie zamówienia pod podanymi przez Sprzedającego numerami telefonów 786 020 390 lub 786 020 299

· poprzez wysłanie zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Sprzedającego adres
e-mail:
sklep@redled.pl

2. Opłata za połączenie telefoniczne wykonane na numer telefonu podany przez Sprzedającego jest zgodna
z cennikiem swojego operatora.

3. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

· Przelewem Bankowym na rachunek Sprzedającego, którego numer widnieje w formularzu zamówienia

  • przelewem bankowym elekronicznym przez system płatności Przelew24
  • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

· Gotówką przy odbiorze produktu od kuriera (pobranie)

· Gotówką przy odbiorze produktu w siedzibie Sprzedającego

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

· w przypadku wyboru płatności przelewem wpłynięcie pełnej należnej kwoty na konto bankowe Sprzedającego

· podanie kompletu wymaganych informacji tj.: dokładnej specyfikacji technicznej zamówienia, dokładnych danych adresowych oraz prawidłowego numeru telefonu

5. Zamówienia złożone w Sklepie w dni robocze do godz. 1100 z wybraną opcją dostawy ”PRZESYŁKA KURIERSKA POBRANIOWA” (płatność przy odbiorze przesyłki) realizowane są w tym samym dniu roboczym z przewidywaną dostawą do Konsumenta na następny dzień roboczy.

6. Zamówienia złożone w Sklepie z wybraną opcją dostawy ”Przesyłka Kurierska” (przedpłata na konto Sprzedającego) realizowane są w dniu zaksięgowania pełnej należności za złożone zamówienie na koncie Sprzedającego. Wpłaty księgowane są w dni robocze o godz. 1400.

7. W przypadku zlecenia Sprzedającemu przez Konsumenta dodatkowych czynności związanych
z zamówieniem (np. przygotowanie odcinków taśmy LED na niestandardowy wymiar, montaż taśmy LED
z zasilaczem itp.) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia nie więcej niż
o 5 dni roboczych.

8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja wysyłki nastąpiła zgodnie z terminami określonymi powyżej. W przypadku zaistnienia ważnych i uzasadnionych przyczyn termin wysyłki może się wydłużyć,
o czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Konsumenta drogą mailową bądź.

9.Przesyłki kurierskie powinny zostać odebrane przez Konsumenta w ciągu kolejnych 4 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Sprzedającego powiadomienia e-mail z informacją o nadanym numerze przesyłki. Jeśli w ciągu kolejnych 2 dni roboczych przesyłka nie zostanie dostarczona pod wskazany
w zamówieniu adres, Konsument powinien powiadomić o tym Sprzedającego, który zobowiązany jest do ustalenia losów przesyłki.

10. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki i jej prawidłowej zawartości. Jeżeli Konsument zauważy szkodę powstałą w czasie transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego, który udzieli dalszych informacji.

11. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki przez Konsumenta (Kupującego) traktowana jest jako rezygnacja z zakupu. Nie odebranie przesyłki przez kolejne 4 dni robocze od pierwszej próby jej dostarczenia traktowane jest również jako odmowa przyjęcia przesyłki. Konsument zobowiązany jest w takim wypadku do pokrycia kosztów manipulacyjnych tj. kosztów transportu poniesionych przez Sprzedającego (w tym opłatę za zwrot przesyłki do nadawcy) na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie wezwania przesłanego Konsumentowi na adres e-mail podany w zamówieniu. Po zaksięgowaniu opłaty manipulacyjnej Sprzedający wystawi Konsumentowi paragon lub na życzenie fakturę VAT.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Konsumenta lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku konieczności zmiany adresu dostawy, Sprzedający może ubiegać się od Konsumenta zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów z tytułu przekierowania przesyłki na inny (prawidłowy) adres.

13. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego, pomiędzy Sklepem, a Konsumentem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Konsument będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Konsumenta.

15. Konsument dokonując zakupów w Sklepie ma możliwość wyboru sposobu dostawy.

16. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH FIRMIE KURIERSKIEJ


Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

InPost S.A.
ul. Wielicka 28
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
30-552 Kraków

Telefon: 722 444 000
Sprawdzanie statusu przesyłek pod adresem: STATUS PRZESYŁKI


Geis Parcel PL Sp. z o. o.
Sosnowiec-Pieńki 7
95-010 Stryków

Telefon: +48 22 212 28 00
Sprawdzanie statusu przesyłek pod adresem: STATUS PRZESYŁKI
 


MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

1. Konsument w swoim koncie może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu przekazania zamówienia do realizacji z przedmiotem zamówienia na adres podany przez Konsumenta (status realizacji zamówienia widoczny jest w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć zarówno dopisaniu produktów do zamówienia, bądź rezygnacji z produktów, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Jeżeli Konsument zrezygnował z całości lub części zamówienia, które zostało już opłacone, zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji przez Konsumenta.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu internetowego www.redled.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się z obsługą Sklepu pod numerem 786 020 390 lub 513 501 621.

3. Konsument otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta w procesie składania zamówienia.

GWARANCJA

1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta. Wszystkie towary dopuszczone zostały do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (np. paragon, faktura VAT).

3. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez Dział Serwisu. Pytania dotyczące awarii lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy kierować do pracowników mailowo na adres: sklep@redled.pl.
 

 

 

REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:

· posiadają wady fabryczne

· towar jest niezgodny z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu (paragon, faktura VAT);

– jeżeli niezgodność dotyczy koloru, barwy światła, bądź typu zamówionego produktu reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu) produktów; 
- każdy towar, szczególnie taśmy LED, należy przed montażem sprawdzić pod kątem równomiernego świecenia, barwy światła, ogólnej poprawności działania. W przypadku niezgodności wyżej wymienionych po montażu reklamacje nie będą uwzględniane. 

– jeżeli niezgodność dotyczy ilości produktów w przesyłce, Konsument musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedający zweryfikuje zawartość wysłanej paczki na podstawie nagrań z procesu pakowania;

· nie ma właściwości, jakie produkt powinien posiadać

· nie ma właściwości o jakich zapewniał sprzedawca (jest niezgodny z opisem);

· nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia.

Wadą fabryczną nie jest ubytek, czy też uszkodzenie towaru, o którym Konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zarazem Konsument nie ma możliwości reklamowania produktu ze względu na to uszkodzenie.

2. Procedura reklamacyjna:

a) Wypełnienie i podpisanie protokołów reklamacyjnych w przypadku, kiedy:

· Konsument chce złożyć reklamację - wypełnia Protokół reklamacji towaru wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym zakup.

b) Zgłoszenie reklamacji można dokonać w wybrany przez siebie sposób:

· poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: sklep@redled.pl.

c) reklamowany towar należy dostarczyć wraz z dokumentem potwierdzającym zakup i wypełnionym protokołem reklamacji towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką ekonomiczną na adres:

Serwis RedLed

ul. Kochanowskiego 19/1

33-300 Nowy Sącz

3. Warunkami koniecznymi, aby Sklep rozpatrzył reklamację na terytorium Unii Europejskiej poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej jest zgłoszenie jej w wybrany przez siebie sposób:

· poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: sklep@redled.pl

Serwis po uprzednim kontakcie z Konsumentem ustali formę dostawy oraz adres, na który należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i protokołem reklamacyjnym.

4. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedający:

· naprawi produkt;

· wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, jeżeli naprawa i wymiana produktu nie będzie możliwa;

· obniży jego cenę (obniżona kwota powinna pozostać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady);

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta określonego sposobu postępowania w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedawca może nie wykonać sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową
w przypadku:

· kiedy wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę;

· kiedy wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego produktu poleconą przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8. Konsumenci zarejestrowani w Sklepie jako "hurtownicy" mogą odsyłać reklamacje na adres Sklepu
w dowolnym terminie na własny koszt. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów transportu reklamowanych towarów tylko, jeżeli towar ten jest wysyłany raz na kwartał.

9. W przypadku zwrotu należności za wadliwy towar, pieniądze są zwracane przelewem bankowym na podany przez Konsumenta numer konta lub przekazem pocztowym. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

10. Zdjęcia produktów, które widnieją na stronie internetowej Sprzedającego maja charakter poglądowy
i wszystkie różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji produktu w Sklepie.

11. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Działu Technicznego ubiegać się o zwrot produktu, który zostanie odesłany do Konsumenta listem poleconym na adres Konsumenta na jego koszt.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu do Konsumenta procedura reklamacyjna, jest uruchamiana po 14 dniach roboczych od momentu wysłania zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może zrezygnować z zakupu towaru w Sklepie bez podania przyczyny zarówno przed wysyłką zamówienia, jak i po otrzymaniu towaru w okresie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysyłką produktu, Konsument powinien poinformować o tym Sklep przesyłając informację na adres e-mail: sklep@redled.pl

3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym dokumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zawierającym numer konta, na które zostaną przesłane pieniądze) należy w ciągu 14 dni (od dnia zgłoszenia zwrotu) odesłać do Sklepu na adres: RedLed ul. Kochanowskiego 19/1, 33-300 Nowy Sącz. Konsument ma 14 dni na zwrot towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

5. Do czasu zwrócenia towaru Sprzedającemu, na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedający:

· zwróci Konsumentowi należności za odesłany towar;

· Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy zgodnie z Art. 34 ust.2 Ustawy o prawach konsumenta;

· jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (przesyłka listem poleconym), Sprzedający nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Art.33 Ustawy o prawach konsumenta;

· przyjmie zwrot towaru odesłany przez Konsumenta, o ile nie będzie ona przesyłką za pobraniem.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia o szczególnym charakterze przygotowanym indywidualnie na życzenie Konsumentowi przez Sprzedającego lub sprzedaży towaru pozyskanego na specjalne zamówienie Konsumenta.

9. Jeśli Konsument zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Konsument wysłany jest paragon za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. W przypadku zamówienia z fakturą Sprzedający prześle Konsumentowi korektę faktury. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Sprzedającemu podpisanej kopii faktury (dopuszczane jest przesłanie zeskanowanego dokumentu drogą mailową na adres: sklep@redled.pl

10. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena pozostanie w proporcji do ceny wynikającej z dowodu zakupu (paragon, faktura), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

12. Jeżeli kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

USŁUGA NEWSLETTER

1. Konsument ma możliwość zapisania swojego adresu e-mail do listy Newslettera Sklepu

2. Newsletter z informacją handlową od RedLed jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć otrzymywania Newslettera.

3. Konsument może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się w Sklepie Konsument wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Konsumenta przez Sklep, a tym samym uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie.

3. Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Łukasz Nowicki Led Group.

4. Administratorem bazy subskrybentów Newslettera Sklepu jest Łukasz Nowicki Led Group.

5. Zapisując się do usługi Newslettera Konsument wyraża zgodę na przechowywanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Led Group w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu oraz w bazie danych usługi Newsletter Sklepu nie są przekazywane podmiotom innym niż uczestniczące w realizacji zamówienia bądź w procesie wysyłki newsletterów.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Zgodne z ww. Ustawą, Konsumenci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

 


POLITYKA COOKIES

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację
o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko
w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest
pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację
o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie zakupionych produktów.

2. Opisy towarów znajdujące się na stronie Sklepu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji towarów, mają one formę skróconą.

3. Umieszczenie w Sklepie informacji na temat określonych produktów, nie stanowi ich reklamy, czy rekomendacji przez Sprzedawcę.

4. Sklep posiada wszelkie prawa autorskie dotyczące zamieszczania i udostępniania fotografii oraz treści, jako wyłączny posiadacz. Wszelkie wykorzystanie fotografii i treści znajdujących się na Stronie internetowej Sklepu i portali aukcyjnych będzie rozpatrywane na drodze prawnej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:

· Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

· Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

· Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

· Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

· Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

· Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

· Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych

6. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby opis sprzedawanych produktów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności lub błędy zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

7. Materiały zamieszczone na stronie Sklepu, w tym jego elementy podlegają ochronie prawnej. Opisy produktów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład Sklepu są własnością Sprzedawcy lub zostały wykorzystane przez niego za zgodą twórców lub podmiotów uprawnionych. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony Sprzedawcy.

8. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 września 2018 r.

10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

12. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.

13. Potwierdzenie złożenia zamówienia w Sklepie, jest jednoznaczne z zapoznaniem się Konsumenta z treścią powyższego regulaminu i zaakceptowaniem jego warunków.

 

 

Słownik

Gwarancja - dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności za wadliwy towar.
Gwarant - podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Reklamacja - tryb postępowania w przypadku np. wystąpienia wady towaru.
Środek porozumiewania się na odległość - każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, poczta elektroniczna.
Świadczenie umowne - świadczenie określone w umowie, do którego wykonania jest zobowiązana każda ze stron. W przypadku przedsiębiorcy to np. wykonanie usługi lub przeniesienie własności towaru konsumpcyjnego. Świadczeniem konsumenta jest zaś np. zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie wykonane przez sprzedawcę.
Towar konsumpcyjny (produkt) - rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży, np. żarówka LED.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, np. rejestracja w portalu internetowym
www.redled.pl
Usługi posprzedażne - usługi świadczone przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedanym towarem.
Wada istotna - przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej.
Wada rzeczy - wada fizyczna lub prawna powstała w towarze kupionym przez konsumenta.
Zakupy - umowa sprzedaży między przedsiębiorcą, a konsumentem. Do zawarcia takiej umowy dochodzi np. podczas zakupu asortymentu dostępnego na stronie internetowej Sklepu
www.redled.pl w zakładce koszyk.

 

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 
Znajdziesz nas na:
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu