Strona główna » Gwarancja

Gwarancja

GWARANCJA

1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta. Wszystkie towary dopuszczone zostały do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (np. paragon, faktura VAT).

3. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez Dział Serwisu. Pytania dotyczące awarii lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy kierować do pracowników mailowo na adres:sklep@redled.pl
 

REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:

· posiadają wady fabryczne

· towar jest niezgodny z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu (paragon, faktura VAT);

– jeżeli niezgodność dotyczy koloru, bądź typu zamówionego produktu reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu) produktów;

– jeżeli niezgodność dotyczy ilości produktów w przesyłce, Konsument musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedający zweryfikuje zawartość wysłanej paczki na podstawie nagrań z procesu pakowania;

· nie ma właściwości, jakie produkt powinien posiadać

· nie ma właściwości o jakich zapewniał sprzedawca (jest niezgodny z opisem);

· nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia.

Wadą fabryczną nie jest ubytek, czy też uszkodzenie towaru, o którym Konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zarazem Konsument nie ma możliwości reklamowania produktu ze względu na to uszkodzenie.

2. Procedura reklamacyjna:

a) Wypełnienie i podpisanie protokołów reklamacyjnych w przypadku, kiedy:

· Konsument chce złożyć reklamację - wypełnia Protokół reklamacji towaru wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym zakup.

b) Zgłoszenie reklamacji można dokonać w wybrany przez siebie sposób:

· poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: sklep@redled.pl

c) reklamowany towar należy dostarczyć wraz z dokumentem potwierdzającym zakup i wypełnionym protokołem reklamacji towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką ekonomiczną na adres:

Serwis RedLed

ul. Kochanowskiego 19/1

33-300 Nowy Sącz

3. Warunkami koniecznymi, aby Sklep rozpatrzył reklamację na terytorium Unii Europejskiej poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej jest zgłoszenie jej w wybrany przez siebie sposób:

· poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: sklep@redled.pl

Serwis po uprzednim kontakcie z Konsumentem ustali formę dostawy oraz adres, na który należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i protokołem reklamacyjnym.

4. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedający:

· naprawi produkt;

· wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, jeżeli naprawa i wymiana produktu nie będzie możliwa;

· obniży jego cenę (obniżona kwota powinna pozostać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady);

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta określonego sposobu postępowania w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedawca może nie wykonać sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową
w przypadku:

· kiedy wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę;

· kiedy wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego produktu poleconą przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8. Konsumenci zarejestrowani w Sklepie jako "hurtownicy" mogą odsyłać reklamacje na adres Sklepu
w dowolnym terminie na własny koszt. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów transportu reklamowanych towarów tylko, jeżeli towar ten jest wysyłany raz na kwartał.

9. W przypadku zwrotu należności za wadliwy towar, pieniądze są zwracane przelewem bankowym na podany przez Konsumenta numer konta lub przekazem pocztowym. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

10. Zdjęcia produktów, które widnieją na stronie internetowej Sprzedającego maja charakter poglądowy
i wszystkie różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji produktu w Sklepie.

11. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Działu Technicznego ubiegać się o zwrot produktu, który zostanie odesłany do Konsumenta listem poleconym na adres Konsumenta na jego koszt.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu do Konsumenta procedura reklamacyjna, jest uruchamiana po 14 dniach roboczych od momentu wysłania zamówienia.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 
Znajdziesz nas na:
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu